Theses on the same topic (having an identical keyword):

stredni hodnota

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zobecnění vět o střední hodnotě v matematické analýze
 (Ludmila Došková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unrak/ | Fyzika / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014
 (Michal Antoš)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53370 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza síly testu pro 2-výběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty
 (Magdaléna Macková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ey40j/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Vzdělání jako hodnota ve středních a nižších vrstvách
 (Hana ZUBKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xrl4sq// | Biologie / Biologie - Základy společenských věd (dvouoborové) | Theses on a related topic

Hodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicích
 (Jan KOVAČ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0owhsw// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Hodnota peněz a finančních gramotnost očima studentů středních škol
 (Denisa MIKEŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5q5sat// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Výpočet efektivní a střední hodnoty
 (Martin HUSZÁR)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jtrdvk// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic