Theses on the same topic (having an identical keyword):

symetricky dimethylarginin (sdma)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Molekulární mechanismy gluko- a lipotoxicity u diabetu: role v patogenezi diabetických komplikací
 (Veronika Dvořáková)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f03s3/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

Studium nových biochemických markerů u srdečního selhání
 (Martin Klepárník)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tn7y6/ | Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté) / Lékařská chemie a biochemie | Theses on a related topic

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě
 (Sabina Sedlářová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/by3vn/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic