Theses on the same topic (having an identical keyword):

trh predskolniho vzdelavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Uvedení nové neziskové organizace na trh
 (Jitka Talácková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39171 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Trh soukromých mateřských škol v České republice
 (Lucie Kotrbová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txtie/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující (ne)úspěšnost žen s dětmi do 15-ti let při návratu na trh práce po absolvování rekvalifikace
 (Veronika Foltýnková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bolgo/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Dětská skupina jako možná alternativa předškolního vzdělávání
 (Lenka Táchová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/g2nuz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
 (Kristýna NOVÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uc9zrd// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Specializovaná mateřská školka na rozvoj kreativity a uměleckých dovedností – její založení a uplatnění na trhu
 (Kateřina Novotná)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58531 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Současná nabídka her a hraček využitelných v logopedii předškolního věku
 (Claudia BROMEK)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a83719// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hra domino a její obměny v předškolním vzdělávání
 (Naděžda KREJZOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tz4crv// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic