Theses on the same topic (having an identical keyword):

viackriterialne hodnotenie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie
 (Zuzana Ľochová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76884 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Hodnotenie finančného zdravia vybraného subjektu finančného trhu
 (Monika Kubačková)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146767 | Finance / | Theses on a related topic

Výber investičného variantu pomocou metód viackriteriálneho rozhodovania a čistej súčasnej hodnoty
 (Gabriela Hrončeková)

2024, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/152915 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Viackriteriálny výber poistného produktu neživotného poistenia
 (Nikola Hošková)

2024, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/152957 | Finance / | Theses on a related topic

Využitie metód viackriteriálneho rozhodovania v malej firme
 (Nikola Jánošíková)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122013 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Komparácia bankových produktov určených cieľovej skupine študenti
 (Lukáš Kazár)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/m2gr3/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic