Theses on the same topic (having an identical keyword):

working climate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pracovná klíma vo vybranej pracovnej skupine
 (Miloš Tabaček)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/e1z7g/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Analýza pracovního klimatu ve Škoda Auto, a. s.
 (Kateřina Vaníková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10330 | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Sociální komunikace a její vliv na pracovní klima zaměstnanců veřejné správy
 (Pavel Bryknar)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM535 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Pracovní klima organizací sociálních služeb
 (Tereza SAMEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ayj4cg// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Theses on a related topic

Narativní metoda jako nástroj práce s klimatem v mateřské škole
 (Jana Řeháková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10989 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Evaluace procesu práce s klimatem na prvním stupni základní školy
 (Ivana Hrubá)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5679 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Práce s třídním klimatem mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu při inkluzi dítěte s postižením zraku .
 (Lenka JISKROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bie5ee// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vztahy a klima v pracovním prostředí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
 (Pavlína KRÁLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rrsq0h// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic