Theses on the same topic (having an identical keyword):

zus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni (případová studie)
 (Jiří Zajíček)

2014, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/r2eep/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Konference ZUŠ
 (Ondřej Bazgier)

2018, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/f9i20/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Aplikace folklorních prvků do výuky tance na ZUŠ za účelem probouzení rytmického cítění dětí
 (Jitka Benešová)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/oye2w/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Problematika kapacit ZUŠ
 (Ondřej Bazgier)

2018, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/wc7t8/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Práce tanečního korepetitora na ZUŠ.
 (Elen Kimlerová)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ns6ql/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Theses on a related topic

ZUŠ varhanická Brno
 (Zuzana Zámečníková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqv2k/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Dechový orchestr mladých při ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci
 (Ludmila Urbanová)

2018, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fzqez/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Theses on a related topic

Rozvíjení polyfonní hry v klavírní výuce na ZUŠ
 (Veronika Ďurčanská)

2022, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/bjx4l/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Theses on a related topic

Pohybová cvičení preventivního a kompenzačního charakteru pro mladší žáky ZUŠ.
 (Kateřina Poláková)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tut5j/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

ZUŠ Javorník a její činnost v rámci rozvoje publika v kulturním dění města Javorník
 (Klára Ketnerová)

2019, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/aeaml/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)