Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadové hospodářství

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Návrh způsobu plánu sanace a rekultivace kamenolomu Mra č (DP Mrač ev.č. DP 7 0303) v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění
 (Marcel Urban)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103001 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.
 (Markéta Ládišová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wcwwh/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.
 (Kristina Košťálová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sq4k9/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.
 (Marie Lepešková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vmwoj/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

K rozhodovací činnosti soudu I. stupně v rámci řízení podle zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
 (Miroslava Follová)

2008, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/keb8s/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Současná právní úprava civilněprávních exekucí podle zákona č. 120/2001 Sb. A její srovnání s úpravou výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ
 (Dagmar Zalabáková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l1kjp/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Aktuální problémy exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.
 (Jaroslav Daněk)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdqei/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu plánu sanace a rekultivace kamenolomu Mra č (DP Mrač ev.č. DP 7 0303) v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění
 (Marcel Urban)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103001 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích
 (Pavel PROCHÁZKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3mgok9// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)