Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Veřejná správa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)
Řešení přestupků odborem dopravy a silničního hospodářství v obci Jeseník
 (Jana Leifertová)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/j64ba/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Činnost správních orgánů obce Orlová se zaměřením na oblast dopravy v samostatné i přenesené působnosti
 (Jakub Fabšík)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97425 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Práce na příbuzné téma

Hospodářské a legislativní aspekty činnosti odborů dopravy po roce 2001
 (Pavel Beneš)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82646 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Řešení přestupků na úseku silniční dopravy na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 (Klára Světlá)

2021, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b1vz1v// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.
 (Petra Karlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x99o8/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik obce s rozšířenou působností Soběslav s návrhem následných opatření pro ochranu obyvatelstva
 (Lucie HOMOLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2yow8c// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Proces osamostatňování u jedince s kombinovaným postižením v obci s rozšířenou působností města Boskovice
 (Kateřina Zouharová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkl0e/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů
 (Věra Křížová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/asmgc/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Kulturní politika a její realizace v obcích s rozšířenou působností v Pardubickém kraji
 (Matěj Nárožný)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ic65v/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Práce na příbuzné téma

Komparace výkonu veřejné správy obcí s rozšířenou působností v okrese Most
 (Klára Šimková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kyl2v/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)