Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

poruchy, autistického, spektra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 31 prací)
Výstavba a vedení tréninku klasického tance závěrečné etapy vzdělávání v taneční konzervatoři pro VII.ročník chlapecké třídy,specializovaný na rozvoj velkých skoků,zapojování a zdokonalování techniky battu a rotace par terre i en l air .
 (Karel Audy)

2014, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jrgr3/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Práce na příbuzné téma

Rozvoj grafomotoriky dětí ve třídě zřizované pro žáky se zdravotním postižením a v běžné třídě na základní škole
 (Petra KARLOVCOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tm422b// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri5jd/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza podmínek vzdělávání žáka s PAS a s komorbidními poruchami na 2. stupni běžné základní školy
 (Markéta Krčmářová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkncn/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti českých pedagogů výchovy ke zdraví s žáky s poruchami příjmu potravy
 (Veronika Gilbertová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysar9/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Integrace dítěte s poruchami chování a s deprivačním syndromem na 2. stupni běžné základní školy
 (Markéta Suráková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nokq7/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Komunikace s žáky s poruchami chování
 (Václava Adamčíková)

2020, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//f6prqq// | Učitelství pro základní školy / Dějepis pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ | Práce na příbuzné téma

Úspěšnost didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra
 (Barbora CIHLÁŘOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//erkh2i// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Socializace dítěte s poruchou chování na podkladě deprivačního syndromu a s ADHD v průběhu povinné školní docházky
 (Ivana Melichárková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5m0y/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj pohybových dovedností v předmětu tělesná výchova u žáků s poruchami autistického spektra
 (Lucie Hronková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axa61/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 31 prací)