Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

administrativna budova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Administrativní budova
 (Tomáš Hošták)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116749 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Administratívna budova v Hrušove
 (Jakub Uko)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105640 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Administratívna budova v Porube
 (Vladimír Šobich)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100436 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Administrativní budova v Ostravě - stavebně technologický projekt
 (Veronika Longauerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129262 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma

Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu
 (Alžbeta Barčiaková)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111072 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX
 (Tomáš VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v55hh8// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Práce na příbuzné téma

Vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie v budově pro administrativní využití
 (Jozef Kuric)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129313 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Projekt vytápění administrativní budovy s bytovou jednotkou
 (Ján Golier)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133873 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Vytápění administrativní budovy
 (Mária Madajová)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142747 | Stavební inženýrství - Prostředí staveb / | Práce na příbuzné téma

Technologický postup provádění bednění nosných konstrukcí objektu administrativního objektu
 (Martin Krasula)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106499 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma