Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

brehy reky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Břehy - Tanečně-poetická filmová kompozice
 (Daniela Hanelová)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/j5cp5/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Práce na příbuzné téma

Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry
 (Jiří Urbanec)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol5gu/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Lidé na březích řeky v katastru Lysé nad Labem v historické perspektivě
 (Eliška COUBALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjgv7r// | Historické vědy / Učitelství historie pro SŠ (jednoobor.) - A14 | Práce na příbuzné téma

Studie návrhu hydrotechnických a biotechnických opatření na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Ujčov, cca ř. km 93,8 - 94,1
 (František Bureš)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hghher// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

REVITALIZACE BŘEHŮ ŘEKY OSTRAVICE
 (Karolína Zelníčková)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//me1vvo// | Architektura a urbanismus / | Práce na příbuzné téma

Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy
 (Vendula ŠIMKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7i1ip1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana přírody | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-Koblov a návrh sanace
 (Radim Voborník)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106481 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Posouzení pravostranného svahu řeky Bečvy ve Vsetíně, v řkm 19,800 - 20,000 a vypracování návrhu nezbytných stabilizačních opatření
 (Nikola Horňáčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129168 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Studium fluviálních sedimentů řeky Odry v CHKO Poodří
 (Kamila JANÍČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d4v391// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Projevy pedogeneze a antropogenního znečištění v magnetických a a vybraných geochemických vlastnostech nivních sedimentů řeky Odry na lokalitě Proskovice
 (Kateřina DVOŘÁKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//enix8a// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)