Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

building works

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení vybrané strojní techniky využívané pro zemní a stavební práce na dopravních stavbách
 (Pavel Bartoník)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//16jq8l// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Slavonické měšťanské domy ze stavební huti Leopolda Estreichera a jejich současný stav
 (Naděžda Mastná)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvadw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce budovy občanského vybavení města a vliv technologických postupů bouracích prací na rychlost výstavby
 (Radek Kubík)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95977 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma

Stavební řízení při výstavbě inženýrských sítí, investované městem Dobříš
 (Pavel Oplíštil)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e5zha/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Opatření stavby v zimním období pro technologické etapy zemních prací a prací betonářských na zadaném objektu bytového domu
 (Tomáš Lýsek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81597 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Práce na příbuzné téma

Vliv cisterciácké stavební huti na jihovýchodní Moravě
 (Jana Petrůjová)

2009, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//dh8i4g// | Teologie / Křesťanská výchova | Práce na příbuzné téma

Střet vlastnických práv při stavbě na sousedních pozemcích různého druhu
 (Tereza Rybárová)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jb75w/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Povolení a ohlášení staveb
 (Hana Krůlová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xqlwc/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Povolení a ohlášení staveb
 (Hana Krůlová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xqlwc/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Geodetické práce při výstavbě silového vedení v katastrálním území Klin
 (Soňa Macejková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107964 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma