Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

maxim gorkij

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Maxim Gorkij
 (Eliška MEJSNAROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//57h7rc// | Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Ruská bolševická revoluce očima Maxima Gorkého a Ivana Bunina v dílech Nesvojevremennyje mysli a Okajannyje dni
 (Eva Bártová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gnk6l/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Postavy bosáků v díle Maxima Gorkého
 (Magda KUCHTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//59rrw3// | Filologie / Odborná ruština pro hospodářskou praxi | Práce na příbuzné téma

Korespondence Maxima Gorkého a Leonida Andrejeva jako odraz vývoje jejich osobních a literárních vztahů
 (Jana Pavúčková)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1gm1/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Gorkého bosáctví a beatnická generace
 (Magda KUCHTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g5q2kn// | Filologie / Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | Práce na příbuzné téma

Pokračování důlní činnosti na Dole Bílina a její vliv na životní prostředí okolních obcí
 (Tomáš Pulchart)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bbsbo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení krajiny na území Radovesické výsypky
 (Jaroslava AULICKÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//81fhin// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma