Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teplo bruntal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Projekt navržení nového systému odměňování ve společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.
 (Zuzana Kisková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xv7x3n// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Finančí analýza "Teplo Bruntál, a.s."
 (Lukáš Pernička)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34078 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL
 (Petra Krajíčková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82683 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Nouzové zásobování teplem v ORP Bruntál
 (Jan Ondra)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/66260 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Analýza instalace nové kogenerační jednotky v teplárenském podniku
 (Adriana Drápalová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129767 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Posouzení návratnosti investice do teplovodního systému
 (Petra Krajíčková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97762 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma