Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Úmluva o právech dítěte

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Informovanost laické veřejnosti o poskytování první pomoci v akutních stavech
 (Veronika Ruban)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nvxfu/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Informovanost společnosti o syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte na Opavsku
 (Barbora PIŇOSOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//emhktn// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Informovanost laické veřejnosti o novinkách v pravidlech KPR
 (Martina Denéf)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfl7a/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Informovanost veřejnosti o domácím násilí
 (Martina Šmejkalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4857 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Informovanost laické veřejnosti o problematice Alzheimerovy choroby
 (Martin FUIT)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0xdlbp// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Informovanost veřejnosti o syndromu CAN
 (Martina KALABUSOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vw573l// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Informovanost odborné veřejnosti o činnosti Kontaktního centra Prostor plus o.p.s.
 (Adéla Koutová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10660 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Práce na příbuzné téma

Dítě v rodině versus dítě v ústavu – vnímání hodnoty peněz
 (Květoslava Urbančíková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/st200/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Markéta Tichá)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/mk9gf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět
 (Anna KOTLÁROVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8cua8e// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)