Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adsorpce z vodneho prostredi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel
 (Zuzana ŠPIRUTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//559kab// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce a desorpce vybraných léčiv pomocí uhlíkatých gelů a rostlinného materiálu
 (Adam PUKOWIEC)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gutjui// | Chemie / Chemie - Informatika (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Příprava a testování filtračního materiálu pro odstranění vybraných kovů z vod
 (Michaela Červenková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115638 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Využití chemicky modifikovaného odpadu z mleté kávy jako potenciálního sorbentu mědi
 (Zuzana Špirutová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137315 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kadmia na hnědém uhlí
 (Jakub PASTVA)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//12hjuz// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium odstranění selenu z vod pomocí částic nulamocného železa včetně vlivu iontů běžně přítomných v reálných vodách
 (Andrea HANI)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ihy4o7// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.
 (Anna Kutláková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a63zy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Charakterizace materialů vhodných pro konstrukci passivních vzorkovačů polárních organických látek ve vodním prostředí
 (Kateřina Švecová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v41a7/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)