Theses on the same topic (having an identical keyword):

Folkl��r

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Lidový tanec a prvky dětského folkloru na Valašsku a jejich význam a využití při hodinách tělesné výchovy na základní škole.
 (Blanka Střelcová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iegu6/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Využití dotačních prostředků EU pro rozvoj mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko
 (Veronika Petřkovská)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121906 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Projekt zavedení agroturistiky v oblasti mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko
 (Ivana Kopecká)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5jcxi7// | Ekonomika a management / Podniková ekonomik, specializace Ekonomika cestovního ruchu | Theses on a related topic

Analýza cestovního ruchu v mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko
 (Gabriela Orlová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5amp4j// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Destinační management v rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko
 (Andrea Kubíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6we8pf// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zhodnocení přínosu Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko na příkladu malé obce
 (Michaela Vlhová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97563 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Návrh programového rámce implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Valašsko–Horní Vsacko
 (Aneta Urbanová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113720 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Program rozvoje Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
 (Romana HAASOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//03tg9k// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko {-} Horní Vsacko, o.s.
 (Hana KLOSOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b5v1e8// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko
 (Pavlína ZAJÍČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xexvmc// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)