Theses on the same topic (having an identical keyword):

������zemn������, pl������nov������n������

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) na oceňování nemovitostí
 (Josef Doležal)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lxytk/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Vliv zákona č.183/2006 Sb. (stavebního zákona) na oceňování nemovitostí
 (Eva Holá)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ul4a8/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí
 (Barbora Klusová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t8p51/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.
 (Lenka BASTLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p5yjan// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe
 (Jiří Dujka)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvu5o/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Územní rozvoj města s důrazem na brownfields
 (Veronika Velká)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2gaz/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Územní plán jako podklad pro rozvoj cestovního ruchu v Karlových Varech
 (Šárka Válová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/8925/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Rozvoj měst a obcí v suburbanizovaných oblastech
 (Vladimír Polcar)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nxtqg/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)