Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpadové hospodářství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Waste management in Ghana - the case of Upper East Region
 (Veronika Vychodilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qsxrsc// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Poplatek za komunální odpad a jeho vymáhání
 (Lenka Černá)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0rsh/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem
 (Lucie BRYNYCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5cp7k8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Efektivnost služeb nakládání s odpady v obcích
 (Alica Tóthová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyq05/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Efektivnost nakládání s odpady v obcích
 (Jan Hájek)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idbjl/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Efektivnost poplatků v odpadovém hospodářství v ČR
 (Jana Lognierová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvom2/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Efektivnost integrovaného systému odpadového hospodářství v ČR - případová studie Jihomoravský kraj
 (Alexandra Voňková)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drja6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Efektivnost výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí
 (Michal Struk)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9afl/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Efektivnost integrovaného systému nakládání s odpady - případová studie pro vybraný kraj
 (Robert Ulrich)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kobec/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Analýza přínosu koncepce Smart City pro kvalitu života občanů
 (Patrik Sterčo)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/to0od/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)