Theses on the same topic (having an identical keyword):

Terciární vzdělávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Péče o studenty se specifickými poruchami učení na třebíčských školách
 (Petra Soboňová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6gcj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

E-learning pro studenty se specifickými nároky
 (Ján Šúst)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sj30h/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modifikace systému Moodle pro studenty se specifickými nároky
 (Martin Fraňo)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4yg0/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Podmínky pro uchazeče a studenty se specifickými požadavky, se zaměřením na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity
 (Jaroslava MACHÁČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//my6d32// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení
 (Miroslava Holá)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtax4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Služby středisek vysokých škol poskytované studentům se sluchovým postižením
 (Petra Seidlová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj54q/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komparace legislativních a koncepčních dokumentů České republiky, Francie a provincie Québec se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními potřebami
 (Edita BOURRIEZ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9b87df// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením
 (Karolína Hedbávná)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szbqo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami
 (Miroslava Kudláčová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs7jk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Názory pedagogů na inkluzivní vzdělávání osob se sluchovým postižením a mentálním postižením
 (Kateřina Oharková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nochk/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)