Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rekultivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Revitalizace vodního toku Srpina v úseku ř. km 20,610-21,325
 (Eva SOCHOROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8pp6gn// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Jana Anna HOLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o94tdc// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Význam rekultivací dolových území a jejich dopady na obyvatelstvo Karlovarského kraje a Ústeckého kraje
 (Jiří Harlas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//9ogin6// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Proč? Analýza formátu film-anketa jako sociologického přístupu v československém dokumentárním filmu v 60.letech
 (Miroslava Papežová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxkuf/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Anketa ČVUT - verze 3.0 - vyplňování anketních lístků
 (Vojtěch Štecha)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//66w80v// | Informatika / | Theses on a related topic

Anketa vs. dotazník
 (Žaneta SÁDECKÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xf4ae3// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Zábavní server, obsahující ankety, chat a diskuse
 (Michal Červený)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mshxw/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)