Theses on the same topic (having an identical keyword):

Strukturální fondy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Teorie a praxe regionální politiky Evropské unie a členských národních států
 (Andrea Martinková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a1xch/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Využití Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie při financování Moravskoslezského kraje
 (Jan BÁRTEK)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xd77ol// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Evropská unie a podnikatelský sektor – vzdělávání zaměstnanců společnosti Studio acht, spol. s r.o. – čerpání zdrojů z Evropských fondů
 (Lenka Venclová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/oy634/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Využití fondů Evropské unie při řešení odpadového hospodářství v obci
 (Renáta Klimešová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84774 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Využití strukturálních fondů Evropské unie v městě Hranice
 (Vojtěch Bušina)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92540 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zhodnocení možností energetických úspor ve školských zařízeních s využitím dotací Evropské unie
 (Lucie Jedličková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84936 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Využití dostupných fondů Evropské unie na podporu vzdělávání zaměstnanců ve společnosti XY a.s.
 (Petra SMUTKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wjl6ga// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Využívání strukturálních fondů Evropské unie v Moravskosleszkém kraji
 (Dalibor Zeman)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92700 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace
 (Markéta ILČÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rpl42b// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Financování výstavby, údržby a rekonstrukce státní silniční sítě na území Ústeckého kraje
 (Veronika Drobílková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pvj4x/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)