Theses on the same topic (having an identical keyword):

kardiovaskul��rn��, rehabilitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vliv kardiovaskulární rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalitu života u žen s ischemickou chorobou srdeční a s dobrou systolickou funkcí levé komory srdeční
 (Petra Gottwaldová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nl4ec/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv kardiovaskulární rehabilitace na toleranci zátěže pacientek po infarktu myokardu
 (Jakub HNATIAK)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//46ckwb// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u žen po absolvování ambulantního rehabilitačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace
 (Romana Pavlacká)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7n85/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu programu kardiovaskulární rehabilitace na maximální aerobní a pracovní kapacitu a kvalitu života u pacientů po kardiochirurgickém zákroku
 (Pavlína Honková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4m77/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Dvanáctitýdenní aerobní trénink u mužů po aorto-koronárním bypassu (CABG): vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon
 (Hana Škutová)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdjqu/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Efekt pohybové léčby na chronotropní odpověď, aerobní kapacitu, metabolické parametry a krevní tlak u žen s metabolickým syndromem
 (Lenka Dvořáková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qm43m/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)