Theses on the same topic (having an identical keyword):

Výměnný, obrázkový, komunikační, systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Problematika komunikace u dětí s autismem, použití alternativní komunikace VOKS
 (Alena PAVLIŠTÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kfqpcl// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra
 (Petra Průchová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w22mc/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém jako prostředek komunikace na přípravném stupni základní školy speciální
 (Zuzana KOLÁŘOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8wt5qs// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Nácvik komunikace u dítěte s diagnózou autismus v kombinaci s totální hluchotou po kochleární implantaci
 (Ladislav Daněk)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fi7q5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj alternativní komunikace u žáků s poruchou autistického spektra
 (Jana Vostrčilová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw1hl/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Picture Exchange Communication System for Autistic Learners in the Czech Republic and Ireland
 (Hana Adámková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crsd6/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

New types of media and its influence on the corporate communication
 (Mariam Pilpani)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g1tgi/ | Ekonomika a management / Marketing Communication & Master of Business Administration | Theses on a related topic

Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků
 (Monika Augustinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0q6r/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sluchové postižení a komunikační techniky v České republice a U.S.A.
 (Adéla Vaňková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9axy/ | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)