Theses on the same topic (having an identical keyword):

Knowledge Management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Trestná činnost dětí mladších patnácti let v regionu Ústecka : ( požadavky zák.č. 218/2003Sb. v kontextu platné právní úpravy.
 (Marcela ČMEJLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4568 | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)