Theses on the same topic (having an identical keyword):

oblasti postizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Odborné sociální poradenství v oblasti sluchového postižení jako nástroj ke zlepšení sociálního fungování
 (Ivana ENTLICHEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xakxpo// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
 (Eva Svobodová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21255 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Využití radiodiagnostických metod při traumatech orofaciální oblasti
 (Zuzana FIALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6fe986// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Informovanost vysokoškolských studentů se sluchovým postižením v oblasti soukromého práva
 (Miriam Rozehnalová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iimf8/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Frekventovaná témata v oblasti diskriminace osob se zdravotním postižením z pohledu sociálního pracovníka
 (Alena Škarková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vod2s/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Systém individuálního plánování v oblasti sociální práce s mentálně postiženými klienty v ústavní péči
 (Tereza Gajdošová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1v1d/ | Sociologie / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Všeobecné znalosti příslušníků Policie České republiky v oblasti třídění pacientů při hromadném postižení zdraví
 (Karel Kruba)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//d36qyz// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Prostorová analýza rozšíření bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti Karlovarska
 (Jakub OREL)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dv47zf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice
 (Tomáš Nekovařík)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44467 | Politologie / | Theses on a related topic

Pohled sociálních pracovníků v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením na možnost využití informačních technologií osobami s mentálním postižením v oblasti získávání informací a volnočasových aktivit.
 (Vladimír ZDRAŽIL)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7pd4i5// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Rodiny | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)