Theses on the same topic (having an identical keyword):

oikonyma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Toponyma na katastru obce Poštorná (Břeclav)
 (Jana Pavelková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae5u0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Dendronyma v sídelních jménech českých zemí
 (Kristýna Dufková)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uy3zx/ | Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)