Theses on the same topic (having an identical keyword):

prechod pro chodce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Návrh úprav přechodů pro chodce na ulici Rožnovská ve Frenštáte pod Radhoštěm za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu
 (Ondřej Závodný)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81524 | Strojírenství / Dopravní technika | Theses on a related topic

Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR
 (Trojan Ivanov)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3auol// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Přístupnost města Třebechovice pod Orebem pro nevidomé osoby
 (Zuzana Karlíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9375 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

HMATOVÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OKOLÍ
 (Petr Rázek)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lwrhp1// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Theses on a related topic

Pocit bezpečí a jeho vliv na chodce během přecházení přes přechod.
 (Lucie KVASNIČKOVÁ)

2015, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qeuljw// | Psychologie / | Theses on a related topic

Aktualizace podkladů pro mapu bezbariérovosti města Pardubic
 (Veronika Srholcová)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2bxvve// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Theses on a related topic

Analýza a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti chodců v silničním provozu ve městě Říčany
 (Pavel Rezek)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r1pa6v// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu
 (Kamil Jedlička)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bf3xds// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)