Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevalence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Změna prevalence kouření a míry závislosti na nikotinu u zdravotnického personálu v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.
 (David Bláha)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q84l1t// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Prevalence nadváhy a obezity u studentů MU na humanitně zaměřených fakult
 (Jan MACINSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4hc01u// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Prevalence nadváhy a obezity u dětí na 2. stupni ZŠ v regionu Jindřichohradecko
 (Jana ŘEŽÁBKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1o5bsm// | Specializace v pedagogice / VKZu-Přu | Theses on a related topic

Prevalence a diverzita kryptosporidií infikujících kožešinová zvířata
 (Klára KELLNEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g7hwc3// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie | Theses on a related topic

Prevalence nadváhy a obezity u studentů středních škol v Českých Budějovicích
 (Nikola HRŮŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bhk1pp// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Prevalence nadváhy a obezity u žáků 2. stupně ZŠ v regionu Pelhřimovsko
 (Kristina HAVLÍNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tp15q9// | Specializace v pedagogice / Společný základ, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Kyberšikana a její prevalence na druhém stupni vybrané základní školy
 (Dagmar SLOVÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e9eb34// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Prevalence závislostního chování u studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a jeho prevence (se zaměřením na návykové látky)
 (Barbora Spěváková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5917 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Prevalence syndromu nemocných budov a rizikové faktory u zaměstnanců Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 (Karolína CHOVANCOVÁ)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//eqzhpx// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Prevalence vybraných rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v České republice
 (Lenka Hamanová)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y6rwpt// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)