Theses on the same topic (having an identical keyword):

gps aplikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Audio průvodce pro operační systém Android řízený GPS
 (Pavel KŘÍŽ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//afkl9z// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití komunikačního digitálního prostředí PEGAS-MATRA a navigačního systému GPS pro aplikaci AVL systému při výjezdu jednotek HZS-ZLK.\nl{}
 (Marek HNILICA)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i0xlzt// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)