Theses on the same topic (having an identical keyword):

nestatni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Nezisková nestátní organizace
 (Veronika Knedlová)

2019, absolventská práce, Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

http://theses.cz/id//tdrxjn// | 63-42-N / ..PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ | Theses on a related topic

Analýza zdrojů financování vybrané nestátní neziskové organizace
 (Natálie Svobodová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135274 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek
 (Barbora Příhodová)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/56lle7/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Alfa
 (Iva Hlaváčková)

2016, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//erm7g4// | Účetnictví a finance / | Theses on a related topic

Financování nestátní neziskové organizace Junáka – českého skauta, z. s.
 (Zuzana Hostacna)

2018, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//nus2fk// | Účetnictví a finance / | Theses on a related topic

Způsoby financování nestátní neziskové organizace
 (Andrea Moravcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8pb2t0// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Právní, účetní a daňové aspekty vybrané nestátní neziskové organizace
 (David Šulák)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112851 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Fundraising vybrané nestátní neziskové organizace
 (Petr BOUZEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hpz0v3// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Management nestátní neziskové organizace
 (Aneta Jedličková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ud4rkd// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)