Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevence syndromu vyhoreni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Prevence vzniku syndromu vyhoření u učitelů cizích jazyků na druhém stupni základní školy
 (Petra Matějková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/az9j8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Copingové strategie jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků
 (Pavel Stolár)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erbhi/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Prevence a příznaky syndromu vyhoření u pomáhajících profesí a důležitost role supervize jako jednoho z prostředků prevence na Karvinsku
 (Pavel MARENČÁK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ugq9sk// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u poradců rané péče
 (Miluše VÁGNEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//asj4nq// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u terénních sociálních pracovníků v Českých Budějovicích.
 (Edita ŠMIDMAJEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gr8yiz// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření v kontextu protektivních faktorů u pracovníků v sociálních službách ve vybrané organizaci
 (Nikola MARKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q7lhe0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření sociálních pracovníků Armády spásy Havířov
 (Lenka OVČAŘÍOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5skjrv// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů
 (Denisa HAVELKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wm3zdq// | Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
 (Marek Šindelář)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e5mvfu// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)