Theses on the same topic (having an identical keyword):

osetrovatelska pece

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů s tracheostomií
 (Simona Peřinová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//6kvr38// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče
 (Petra Macíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nt7pk1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o nemocné hospitalizované na oddělení Dlouhodobé intenzivní péče
 (Věra ŠÍSTKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//amrqeq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o novorozence na jednotce intenzivní péče
 (Ivana ZIKMUNDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ivhxv6// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN)
 (Hana KOLDITZOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mg341g// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Theses on a related topic

ADP-SANCO s.r.o. - následná ošetřovatelská péče, sociální hospitalizace a domácí péče
 (Eliška ŽAHOUROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ptd9vf// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a ukrajinská filologie | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u pacienta v coma vigile s využitím konceptu Bazální stimulace
 (Simona Michalčíková)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyo3e/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Domácí ošetřovatelská péče v ČR
 (Dana Machačná)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/so2mg/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Barierová ošetřovatelská péče na anesteziologicko-resuscitačních odděleních
 (Marie Doskočilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sk4eb/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)