Theses on the same topic (having an identical keyword):

Globalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Inovace výrobku pro zahraniční trh
 (Martin Kilián)

2020, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/x4q8o/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vstup vybrané firmy na zahraniční trh
 (Natálie Kubištová)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3ffog3// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Podnikatelský plán společnosti SnackBag a její expanze na zahraniční trh
 (Jana Ježová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53125 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Konkurenceschopnost podniku při vstupu na zahraniční trh
 (Eliška Krouská)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//p6kg08// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Market Entry Strategy of the Global Corporations on the Markets of China
 (Ziye Zhao)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79763 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets
 (Xiaoyin Chen)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117961 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Global risks and their influence on the market entrance strategies of business to business companies
 (Kirill Rudenko)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57899 | Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)