Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cirkve a nabozenske spolecnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních zemí po roce 1989
 (Lukáš Novák)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wx7w6/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Komparace legislativy církví, náboženských společností a církevních institucí a analýza zdrojů financování a hospodaření vybrané evidované právnické osoby
 (Miroslava Kemeňová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113123 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Rozhodování Ústavního soudu podle čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod
 (Pavel Staněk)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqqr1/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Jak odstátňovat a jak neodstátňovat: dějiny a současnost restitucí církevního majetku
 (Tereza Nožinová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h92bx/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989
 (Alexandra BEJVANČICKÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e2atj6// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Komparace podmínek nestátních neziskových organizací v České a Slovenské republice z pohledu právní úpravy, účetních předpisů a daňových zákonů
 (Lenka Špačková)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118241 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Ekonomické dopady odluky církve od státu na Slezskou církev evangelickou a.v.
 (Radek Hota)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/uijh5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Komparace ekonomického vypořádání církví a náboženských společností v ČR a SR
 (Dana Vítková)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kb4jm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR
 (Tereza Řídká)

2009, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8oca/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Práce na příbuzné téma

Právní, účetní a daňové aspekty církví a náboženských společností
 (Zuzana Hrubová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91657 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)