Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Společná, zemědělská, politika, EU

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 35 prací)
Úloha a postavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obce při zajišťování krizové připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností
 (Josef ZUNT)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sqv8h9// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Most
 (Marie Divišová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86398 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Problematika zajištění lůžkové zdravotní péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec
 (Kateřina Palkosková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/o0m6i/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Péče o seniory ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň
 (Vladimíra Prchalová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z118m/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jičín
 (Jan ŠPERK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o4qp9b// | Geografie / Geografie - Historie, Geografie | Práce na příbuzné téma

Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence
 (Monika Půlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ba6nyw// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Analýza působnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
 (Luboš KOŠNER)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ngsdsv// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.
 (Petra Karlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x99o8/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik obce s rozšířenou působností Soběslav s návrhem následných opatření pro ochranu obyvatelstva
 (Lucie HOMOLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2yow8c// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Proces osamostatňování u jedince s kombinovaným postižením v obci s rozšířenou působností města Boskovice
 (Kateřina Zouharová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkl0e/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 35 prací)