Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kolostomie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Informovanost klientů s nově založenou kolostomií a ileostomii
 (Darja Hastíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g1xc5p// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukace klientů s epilepsií
 (Jindra ZIEGLEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6feg5s// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukace klientů po akutním infarktu myokardu
 (Alena Tajovská)

2015, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//wzoqsz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukace klienta ve zdravotnickém zařízení
 (Barbora Vítková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q4r5ew// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Edukace klienta s chronickou obstrukční plicní nemocí o aplikaci inhalačních sprejů
 (Alžběta Ďulíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iwhpzr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukace klientů s diabetes mellitus v pedikérské praxi
 (Eva Ptáčková)

2020, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//26j9m3// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Edukace klientů s chronickou obstrukční plicní nemocí v rámci účinného léčebného režimu
 (Petra CHALUPOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xyfyms// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukace v předoperační přípravě a pooperační péči u vybraných skupin klientů pomocí vytvořených informačních map péče
 (Lenka Kulhavá)

2006, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tepoe/ | Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství | Práce na příbuzné téma

Edukace klienta v péči o střevní stomii
 (Anna Brussová)

2007, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unpn4/ | Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství | Práce na příbuzné téma

Edukace klienta s dyslipidémií
 (Marta Bohatcová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c39kj/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma