Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pás

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Černé uhlí v ČR a ve světě (s důrazem na ostravskou aglomeraci)
 (Roman Jedlička)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6ylb/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Možnosti Primárních metod denitrifikace granulačních kotlů pro černé a hnědé uhlí
 (Radim Fojtů)

2021, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145908 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Parametry polosuché odsiřovací metody pro černá uhlí
 (Pavel Dvořák)

2020, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145037 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Dopady útlumu těžby černého uhlí na Ostravsko
 (Tereza Sosnovcová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tck9t/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu vybraných faktorů na cenu černého uhlí
 (Daniel Švec)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46339 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Flotace černého uhlí v závislosti na stupni oxidace povrchu částic
 (Jakub Koláček)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129924 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení dobývání černého uhlí v období od roku 2005 do dokopání zásob a další využití povrchu po asanaci
 (Lukáš Pavlík)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//itrcyk// | Ekonomika a management / Podnikání (pro absolventy VOŠ) | Práce na příbuzné téma

Pásový dopravník pro dopravu černého uhlí
 (Filip Vaněk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129581 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Využití neionogenních sběračů v rámci flotačního rozdružování černého uhlí
 (Jan Štorkán)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115576 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pásový dopravník pro dopravu černého uhlí
 (Filip Vaněk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129581 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)