Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tercialni prevence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Systém policejní prevence, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence ve speciálních školách
 (Jaroslav BYTEŠNÍK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s9nm6q// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Terénní sociální pracovníci terciální protidrogové prevence v Praze a syndrom vyhoření
 (Hana Kozubíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5v74/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Primární, sekundární a terciální prevence u dětí s celiakií
 (Helena PAPOUŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fq057s// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Problematika drogové prevence a její aplikace na základních školách
 (Martina Horáková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/re5tc/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Terciální prevence mladistvých pachatelů trestné činnosti v regionu Třebíčsko.
 (Martina Bártová)

2006, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0tj9/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Vzájemné působení klientů a terénních pracovníků sekundární a terciální protidrogové prevence
 (Lukáš Ron)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11078 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Prevence obezity u dětí
 (Kateřina ZELENKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v4y05k// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Pohybové aktivity jako primární prevence u vybraných civilizačních chorob
 (Jan DIVÁCKÝ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y4h1yi// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Možnosti sekundární a terciální prevence u uživatelů nealkoholických drog z pohledu sociálního pracovníka
 (Lucie ŠAUEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xcr52c// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Edukace pacienta s hypertenzí jako součást terciální prevence
 (Pavlína VLADYKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4887 | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)