Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

akustická emise

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel
 (Ralf Günter Holstein)

2014, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106208 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLU:
 (Tomáš Kadeřábek)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/m0vddi/ | Specializace v pedagogice (B7507) / | Práce na příbuzné téma

Kapilární metoda - nedestruktivní defektoskopie
 (Jiří Novotný)

2020, Bakalářská práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//kr5eqs// | Zemědělské inženýrství / Inženýrství údržby | Práce na příbuzné téma

Nedestruktivní zkoušení materiálů
 (Milan Vystyd)

2015, Bakalářská práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8a5492// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Silniční a městská automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů
 (Tomáš ROLNÍK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//labimh// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Provádění nedestruktivní kontroly a hodnocení svarů ocelových konstrukcí
 (Antonín Žídek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105158 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Akustická emise tvrzeného skla generovaná při indentační zkoušce
 (Radek FIEDLER)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6el3p9// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Komparační analýza pojiv určených pro uhlíkové kompozity s využitím metody akustické emise
 (Radka Mlýnková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141213 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Vady svarových spojů
 (Šárka Foldynová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114494 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Analýza nejčastějších příčin vad svarů umbilikálových trubek a návrh podpory pro jejich odstranění
 (Martin Černý)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115308 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)