Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

clony

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Artrodéza I. metatarzofalangeálního kloubu LCP dlahou. Experiment - biomechanická pevnostní studie na kadaveru, porovnání dvou metod fixace
 (Radek Kunovský)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5f7r/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení
 (Soňa Krejčová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pii36u// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Vliv vzduchotěsnosti chráněného prostoru na funkci plynového stabilního hasicího zařízení
 (Soňa Krejčová)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rb65v7// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Validace výsledků experimentálních zkoušek požáru ve výcvikovém zařízení Zbiroh
 (Lukáš Juřenčák)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94361 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Tlaková ztráta ostrohranných otvorů
 (Jiří NĚMEČEK)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cunswp// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma