Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda delta

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
NMR study of the delta subunit of RNA polymerase from gram-positive bacteria
 (Veronika Papoušková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wi4k4/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním
 (Marie Daňková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vva6g/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody
 (Viliam Gajdoš)

2008, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69097 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Modelování a simulace napěťového střídače se Sigma-Delta modulací
 (Lukáš Kořený)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119015 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Práce na příbuzné téma

Ocenění společnosti DELTA ETS s.r.o. se zaměřením na zvýšení její hodnoty při reálném prodeji
 (Erika Šulhofová)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/i9vax/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Ferit delta v austenitických svarech a návarech
 (Martina Strnadová)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ce9ywt// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Využití účetních informací při analýze finančního zdraví firmy Delta System-Air a.s.
 (Michaela HOLECOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c1p6cg// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Kvantifikace rizika portfolia ING Visegrádského akciového fondu pomocí metody Value at Risk
 (Pavlína Ramšová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84682 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Příprava malayaitových sloučenin typu CaSn\dindex{1-x}Co\dindex{x}SiO\dindex{5-\recke{delta}}
 (Marcela Látalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hpt4pc// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)