Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mikroturbíny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kondenzace vodní páry s vysokým obsahem nekondenzujících plynů
 (Jakub Krempaský)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4kofii/files.php_id_1057404076005/ | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů spalin výfukových plynů
 (Zita Drozdová)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101363 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh jednotky denitrifikace spalin SCR ve variantě "Tail End" pro vybraný zdroj
 (Pavel Šišpera)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109529 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma