Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

EKO-KOM

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Evidence obalových materiálů ve firmě Siemens, s.r.o., o.z. Nízkonapěťová technika
 (Jana Holcová)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bxws2h// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Analýza vývoje nakládání s odpadem v České republice se zaměřením na odpad z obalů
 (Jana Příkrá)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1wkyjf// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Balička rolí sáčků na odpad
 (Radek Heczko)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99592 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Obaly a odpady z obalů - recyklace a zpracování
 (Martina Kačerová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86789 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma