Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vodou, ředitelná, akrylátová, disperze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv povrchové úpravy na pevnost lepených spojů
 (Kamila Glinz)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136613 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie přípravy povrchu na pevnost lepeného spoje
 (Daniel Vybíral)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128917 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Vztah pevnosti nátěrových filmů a vlastnosti povrchových úprav
 (Michaela Večeřová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kk3ow5// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Vliv exteriéru na vlastnosti nátěrového filmu
 (Eliška Rudická)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdpf9l// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vztah pevnosti nátěrových filmů a vlastnosti povrchových úprav
 (Michaela Večeřová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kk3ow5// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Vliv pružnosti a pevnosti nátěrového filmu na užitné vlastnosti povrchových úprav dílců ze zadýhované DTD
 (Andrea Symerská)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w10fn0// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Vliv exteriéru na vlastnosti nátěrového filmu
 (Eliška Rudická)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdpf9l// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vztah pevnosti nátěrových filmů a vlastnosti povrchových úprav
 (Michaela Večeřová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kk3ow5// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Vliv exteriéru na vlastnosti nátěrového filmu
 (Eliška Rudická)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdpf9l// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma