Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompozitní materiál

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny s různou orientací
 (Ondřej Brychta)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bl19e4// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu povrchových vad a stárnutí kompozitního materiálu na mechanické vlastnosti
 (Ondřej Helis)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//0w0509// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Mechanické, fyzikální a tepelné vlastnosti kompozitních materiálů pro elektrotechniku
 (Vladimír ČÍŽEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jm3epe// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv pyrolýzního rozkladu na mechanické vlastnosti kompozitních materiálů
 (Michal Návrat)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115676 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv počtu vnějších vrstev na mechanické vlastnosti sendvičových kompozitních materiálů
 (David Ondrušek)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//isvtss// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv jádra na mechanické chování sendvičových kompozitních materiálů
 (Přemysl Chvilíček)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h3yyw6// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vysoce deformovatelný kompozitní materiál na bázi polyuretanu a elektricky vodivé siťky z uhlíkových trubiček pro detekci deformace.
 (Zdeněk BERAN)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//akz4ch// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Práce na příbuzné téma

Biopolymerní kompozity na bázi PLA matrice s rostlinnými vlákny kokosu
 (Michal Štecha)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6iuk1u// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Výzkum technologie přípravy a zpracování biokompozitů s PLA matricí a vlákny rostlinného původu
 (Jiří Habr)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7loyuq// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma