Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komunikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Návrh silniční komunikace S 7,5/60 u obce Prosetín
 (Jan Tauchman)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tqhll5// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta | Práce na příbuzné téma

Zaměření příčných profilů na úsecích horských toků pro hydrologické modelování
 (Adam PIZÚR)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tyy20h// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování - zpracování měřených dat
 (Martin LEXA)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nu1kw0// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Radioaktivita hornin v podloží města Brna
 (Žaneta Vranková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7gg6/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Inženýrskogeologické zhodnocení podloží výstavby BPS Herálec
 (Jan Hanák)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aq71c/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží
 (Radka Marková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f32l9/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Aplikace prostorových konečných prvků pro řešení interakce základů s podložím
 (Jana Vašková)

2017, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120138 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Výpočet konsolidace podloží násypu z vedlejších energetických produktů.
 (Leoš Buřval)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119945 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Konstrukce na pružném podloží
 (Richard Klučka)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106237 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)