Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

udrzitelna doprava

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Udržitelná doprava na regionální a místní úrovni v městských sídlech
 (Dita Eyblová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/feyxg/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Udržitelná doprava a možnosti městské mobility v Bratislavě
 (Petra Nečasová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wbjj1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Navazující udržitelná doprava k tarifním bodům veřejné osobní dopravy
 (Zbyněk Uzel)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//efipsr// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Udržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech
 (Jan HANIČINEC)

2019, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7340js// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Udržitelná doprava ve městech se zaměřením na městská užitková vozidla
 (Pavel SKÁLA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lcsdch// | Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika | Práce na příbuzné téma

Statická doprava a městský parkovací systém na území města Hranice
 (Barbora Keclíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xt6dn/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Udržitelná doprava jako faktor rozvoje na příkladu Zlínského kraje
 (Richard MOKROŠ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qz6dbh// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Životní prostředí a železniční doprava
 (Tomáš Pirkl)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h2nfv6// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Udržitelná mobilita města Brna - individuální automobilová doprava a cyklodoprava
 (Lenka Francová)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b7y6sp// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Car-sharing jako trvale udržitelná forma dopravy
 (Danuše Strnadová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3mvl/ | Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)