Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plynulost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Kapacita námořní přepravy ropy a její vliv na plynulost zásobování
 (Vlastimil Havelka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znxkx/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost dopravy
 (Michal Kolíska)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xa8vi/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

VLIV MÉDIÍ NA BEZPEČNOST A PLYNULOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 (Josef Gogela)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//2cvpn4// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Zavedení bodového systému a jeho vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu
 (Kateřina VYSLOUŽILOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7byx8o// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Dohody AETR a ADR a jejich význam pro bezpečnost a plynulost silniční dopravy
 (Filip Koubek)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wl0268// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Vliv mimořádných událostí na plynulost silničního provozu
 (Luděk Vyka)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88112 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh systému změnového řízení s cílem omezení negativních dopadů technických změn finálních výrobků na plynulost výroby ve firmě Primus CE s. r. o.
 (Romana POKLUDOVÁ)

2005, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o8disn// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
 (Ilona Bartesová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlv0q/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Obecní policie a její oprávnění v souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
 (Petr Flídr)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhoq7/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Uplatnění osob s narušením plynulosti řeči na trhu práce v kontextu sociální inkluze
 (Lucie Fajnorová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kde6c/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)