Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dezinfekce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Spalovna kapalných nebezpečných odpadů
 (Jarmila Shejbalová)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88175 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Plazmová spalovna nebezpečných odpadů
 (Zdeněk Kolaja)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88153 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Spalování odpadů jako jedno z možností likvidace odpadů se zaměřením na postavení brněnské spalovny odpadů v odpadovém hospodářství České republiky
 (Karolína Vymazalová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iwaah/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu blízkosti spalovny na cenu bydlení v Liberci: metoda hedonické ceny
 (Štěpánka Humpolová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgfyk/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům
 (Monika Blinková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cfjgq3// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Termické odstranění halogenů ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě
 (Martin Čech)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129953 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza provozu spalovny nebezpečného odpadu v Plzni
 (Martin HEJTMÁNEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lhd6yc// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik.
 (Silvie Hartmann)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110931 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Studium environmentálních rizik provozu spalovny nebezpečných odpadů Ekotermex a.s.
 (Michaela Sovjáková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//3q6wnt// | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma